Winamp i przerwy pomiędzy utworami

Jak zlikwidować przerwę, ciszę pomiędzy utworami w Winampie 5.xx? W oknie głównym Winamp wciskamy przycisk “Opcje” Po rozwinięciu się nowego okna, wybieramy przycisk “Tryb przejść pomiędzy utworami” i obok wpisujemy dowolną wartość przejścia np. 10 sekund. Wartość czasu przejścia możemy dostosować według własnych potrzeb.

Czytaj więcej