Winamp i przerwy pomiędzy utworami

Jak zlikwidować przerwę, ciszę pomiędzy utworami w Winampie 5.xx?

W oknie głównym Winamp wciskamy przycisk “Opcje”

Po rozwinięciu się nowego okna, wybieramy przycisk “Tryb przejść pomiędzy utworami” i obok wpisujemy dowolną wartość przejścia np. 10 sekund.

Wartość czasu przejścia możemy dostosować według własnych potrzeb.