Poczta Windows działa tylko w trybie offline

W programie Poczta Usługi Windows Live w Windows 7, możemy napotkać problem z połączeniem online, a co za tym idzie z odbieraniem poczty. Przycisk “Pracuje w trybie online”, który znajduje się po prawej stronie przycisku “Wysyłanie/Odbieranie” nie działa, czyli program pocztowy pozostaje w trybie offline. Należy wyłączyć program Poczta Usługi Windows Live, a następnie uruchomić przeglądarke Internet Explorer. Problem z pocztą nie pracującą online zostanie rozwiązany.