Winamp i przerwy pomiędzy utworami

Jak zlikwidować przerwę, ciszę pomiędzy utworami w Winampie 5.xx?

W oknie głównym Winamp wciskamy przycisk „Opcje”

Po rozwinięciu się nowego okna, wybieramy przycisk „Tryb przejść pomiędzy utworami” i obok wpisujemy dowolną wartość przejścia np. 10 sekund.

Wartość czasu przejścia możemy dostosować według własnych potrzeb.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby dodać komentarz.